lavendel2

   

een lege plek

mensen groeten

en ontmoeten
luisteren
naar hun verhaal

mensen missen
die- 't lijkt wel gistren -
deel uitmaakten
van ons bestaan

lief en leed
op waarde schatten
verdriet  delen
 warmte geven

openstaan voor
het verhaal

nu en eeuwigheid

op waarde schatten

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)