am-fluss

   

een lege plek

mensen groeten

en ontmoeten
luisteren
naar hun verhaal

lief en leed
op waarde schatten

mensen missen
die- het lijkt wel gisteren nog-
deel uitmaakten
van ons bestaan

hun warmte
verbinden met vandaag

mensenkinderen dragen
en ons laten dragen

openstaan voor
Het verhaal

nu en eeuwig
op waarde schatten

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)