lavendel2

   
safolle lagen
djip ferskûle leafde
koesterje

safolle triennen
sâlte wetterstreamen
loslitte

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)