lavendel2

maaltijd vieren

uit liefde voor de Liefde
gehoor geven 
 
brood en wijn
van de aarde 

in Uw nabijheid
 Geestkracht
voor onderweg
 
aukje wijma