lavendel2

   
maaltijd vieren

uit liefde
voor de Liefde
gehoor geven 
verbinding
maken

weten dat
brood en wijn
van de aarde komt
en Uw nabijheid
ervaren
in Geestkracht

U wilt door ons
mens worden


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)