lavendel2

Jezus Christus

niet te pakken woorden
maken breken
vertrouwde beelden los
 
brengen onbehagen ruimte
waarin het zicht
op inzicht doorbreekt
 
als zoekende zielen
van schepping
een beelddrager  maken


 aukje wijma