lavendel2

herdenkena
een witte roos
 
in deze kring zo samen
komen ze weer dichterbij
onze dierbaren
voor wie wij hier in dit huis kwamen
 
ze zijn niet meer inzicht bij ons
hun woorden en gebaren
dragen wij kostbaar met ons mee
onze verdere levensdagen
 
de bloemen wit verbeelden ons
het nu voldragen leven
hun inzicht reikt nu
aan ons voorbij
uitzicht zijn ze ......voor even
 
het hart omgeven door klimop
verbeeld de trouw in een leven
de paarse bloemen
zijn de pijn
die nu ook nog kan schrijnen
 
een prachtig mooie witte roos
vandaag voor hen
voor wie wij hier komen
wij herdenken hen
staan even stil
laten hun opnieuw bij ons binnenkomen.
 
 
aukje wijma
herdenkenbherdenkenc