lavendel2


gesnoeid


gesnoeid

druivenranken
losgemaakt van de stam
afgesnoeid en gebogen
omlijsten
ze een witte schaal met bloemen

waarin
het grote groene blad
dragende handen
de kracht van God
onder ons bestaan
symboliseren

hoge witte bloemen
vertellen
over het diepe weten
die ons lief was
leeft door
buiten ons gezichtsveld
in Zijn bescherming

zonder
alle aardse pijn

pijn waarin wij
een weg zoeken

de paarse bloemen
vertellen hoe gebogen
buigzaam we zijn
hoe ingewikkeld
ons bestaan is geworden

gesnoeid losgeraakt
zo voelt ons leven

het verdriet en gemis
lijkt op dicht opeengepakte
bladeren
afgesneden stammen

en daarnaast
kleine witte tere bloemen
hoopvolle tekenen
van toekomst

omgeven
door eeuwigdurende trouw

altijd groene klimop
verwijst naar het
Licht van Christus
dat ons bijlicht
in het vinden van troostwoorden

opgeschreven
in het Levensboek
voor onderweg

aukje wijma