lavendel2

herdenkenb
herdenken

in een schaal
staan bloeiende bloemen fier rechtop
zo waren onze dierbaren
in goede jaren

mooie zo verschillende kleurrijke mensen
de bloemen
worden gedragen
door de altijd groene klimop
die de eeuwigheidswaarde
van elk leven symboliseert

bergen en dalen vlochten
hun levenswerk
mooie en verdroogde bloemen
met kunstige draden geweven
gaven ze aan ons- die hun na staan- door

de vruchten rond de bloemen
vertellen ons over
vergaarde wijsheid

vandaag zijn we hier samen
om nog één keer
hun naam te noemen

en hun leven
waarmee wij
met zoveel draden verweven blijven
te gedenken

hun levenswerk is voltooid
moge zij rusten in vrede
uitrusten bij de Schepper van leven daar
waar wij  nog geen weet van hebben

en wij mogen hier
onder de hoede van de Eeuwige
verder weven
aan ons levenskleed
 

herdenkenc
 
 
aukje wijma