lavendel2palmpasen

de kerkklokken voorbij
vangen mijn ogen
nieuwe oude woorden

van een ezelsjong
dragende de Vredeskoning

voor even

een zwaaiende menigte
die uitroept
hosanna
help toch
hoog te prijzen
ben U die komt

vandaag uitgespreide mantels

mensen

morgen worden plannen gesmeed


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)