lavendel2

Doorgronden

Een tekst uit het Johannes Evangelie gaat deze veertigdagentijd dag met me mee.

Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen:
”Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.
Nog niet verdragen,
zijn de woorden die er vandaag voor mij uitspringen.
De leerlingen zagen Jezus die wonderen deed.

En ze hoorden verhalen van Jezus zelf.
Ze kenden de geschiedenis van het Eerste Testament.
 En toch konden ze het niet verdragen, het zich niet eigen maken.
Het doet me denken aan een baby, die alleen nog maar melk kan drinken.
Vast voedsel kan het nog niet verdragen, kan nog niet verteerd worden.
Als ik er over nadenk kom ik tot de conclusie,
dat wij mensen van vandaag de dag, in een bevoorrechte positie leven.
Wij hebben kennis van het Eerste en Tweede Testament.
En we lezen over Geestkracht,
en voelen soms zelf de Geest,
die waait waarheen Hij wil.
..........................................................................................................................................................................