lavendel2

Nabijheid

Ons leven is vaak zo tegenstrijdig.
Soms willen we ons met alle krachten
inzetten voor een schonere, mooiere  wereld.
Of een kwetsbaar iemand tot zijn of haar recht laten komen.
En breekt het ons bij de handen af.

Vandaag lees ik in het Johannes Evangelie,
de woorden die Jezus tot Petrus zegt:
'Doe je zwaard weg Petrus,
 zou Ik, Jezus, de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?

Petrus wil het voor Jezus opnemen,
Zijn gevangenneming verhinderen,
 en  loopt hem daarmee juist voor de voeten.
 Het lijkt zo tegenstrijdig.

De betekenis van de woorden :
'Wie voor Mij is, moet achter Mij aan komen',
schieten me te binnen.
 Ook als het bijna niet te dragen is 
en zweetdruppels in bloed veranderen,
 kan alleen Hij Zijn 
opdracht uitvoeren.

 Pijn, zweet en tranen kostte het Hem
om het Licht in onze wereld door te laten breken.
De vrouwen volgden Hem, tot aan het kruis.

 Ze zullen, net zoals ik soms, machteloosheid hebben gevoeld,
 maar ze waren nabij Hem, en dat was en is genoeg.

.......................................