lavendel2

Wonderlijke momenten
 
In de kloosterkerk van Velp hangt een afbeelding van de Emmaüsgangers.
Drie mannen zitten aan tafel, de middelste is Jezus, en Hij breekt het brood.
Een cruciaal moment.
Ik stel me hun gevoelens voor: in de war van wat er de laatste dagen voor hun ogen gebeurd was.
Ze waren zo hoopvol gestemd geweest,
Hij zou hen vrijmaken van de overheersers.
Maar Hij werd gedood.
En nu waren vrouwen hen komen vertellen over een leeg graf
en over engelen die de opstanding van hun Heer verkondigden.
Niet te vatten berichten. En dan is Hij ineens in hun midden.
Er komen regelmatig mensen in Velp een kloosterweekend volgen.
Ze zijn op zoek, en hebben veel vragen.
En soms, tijdens de slotviering op zolder,
boven alle dagelijkse vragen en beslommeringen uit,
breekt een inzicht voelbaar door.
In een gebaar of een paar woorden is Hij met zijn Geest in ons midden, aanwezig.
Wonderlijke, niet in woorden te vatten momenten.
Die in onze harten meegaan en ons uitzicht en grond onder de voeten geven.
 .......................................................................................................................................