lavendel2

Aangenaam
 
In Matteús 18:20 staan de volgende woorden van Jezus:
‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’
Bij die woorden ‘samen zijn’ denk ik in eerste instantie aan een kerkdienst;
het woordenboek zegt simpel ‘gezellige bijeenkomst, aangenaam’.

Ik herinner me een gesprek op het voetbalveld, waarin het gevoel ‘Hij is erbij’
zomaar opeens doorbrak en we deelden dat inzicht met elkaar.
Kostbare momenten van verbondenheid.

Hij deelt zijn warmte, spirit en aangename gezelligheid kwistig uit,
tijdens wandelingen, als we samen zingen,
of gewoon tussen de bedrijven door op ons werk.

Soms zijn we samen zonder er erg in te hebben dat het in Zijn naam gebeurt,
en ervaren we pas achteraf Zijn aanwezigheid.

Maar vaak, bijvoorbeeld als we met een paar mensen een lastige klus moeten klaren,
is het heilzaam ons vóóraf te realiseren, én uit te spreken,
dat juist daar, in dat kleine groepje van twee of drie mensen,
Hij erbij is, zonder meer.