lavendel2

Jozef de man van Maria.
 
In het Matheüs evangelie staat dat Jozef vier keer droomde.
En dat hij vier keer gehoor gaf aan de opdrachten die hij kreeg.

Na de eerste droom nam hij Maria tot vrouw,
na de tweede moesten ze hals over kop naar Egypte vertrekken,
de derde vertelde hem dat hij weer terug kon naar Israel,
en de laatste  droom maakte hem duidelijk waar ze in Israel moesten gaan wonen.

Jozef nam de verantwoordelijkheid voor Maria en het Kind op zijn schouders.
Gehoor geven aan een droom of oproep is een spannende zaak.
Zou het wel  de bedoeling zijn dat….

Soms kan een oproep zo sterk zijn dat je er niet om heen of onderuit  kunt,
je er als het ware vanzelfsprekend  gehoor aan geeft. 
Zou het bij Jozef ook zo gegaan zijn?

Hij droomde, hoorde een stem die hem vertelde wat hij moest doen.
En hij  deed wat hem  gevraagd werd, zonder te weten, hoe het uit zou pakken.
Alleen met het vertrouwen dat die Stem er was geweest, en zou zijn, als het nodig was.