lavendel2

Over de grens van het leven heen
 
Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar wordt,  in de meeste Protestantse kerken,
de naam van hen die het afgelopen jaar zijn overleden genoemd.
Nog één keer hoort hij of zij  bij de geloofsgemeenschap.
En nabestaanden mogen een kaars aansteken

Daarna begint er een nieuw leeg kerkelijk jaar.

In de Rooms Katholieke kerk worden de mensen die zijn overleden altijd weer meegenomen in de gebeden.
Er wordt voor hun gebeden. Hun namen klinken zo nu en dan weer in de viering.
Een troostrijke gedachte.

  In het rouwen om een geliefde is het van waarde dat de namen van dierbare overledenen blijvend worden genoemd.
Weet je nog wel dat hij dat zij…… ze mogen meegaan op onze verdere levensweg.

Mijn kleinkinderen die hun pake niet gekend hebben, praten regelmatig over hem.
En ze vragen soms de wonderlijkste dingen.
Zo maken ze zich door onze anekdotes en verhalen en de foto’s, een beeld van hem.
In hun leven gaat hij op een bijzondere manier mee naar de toekomst.