lavendel2

inerlike frede

inerlike frede
oerkomt
my somtiden samar

't set 'e tasletten doarren
fan myn siele wiid iepen

kreft dy 't
it bûtenste binnen
binnenste bûten hellet

aukje wijma