lavendel2

mantelzorger

wanneer je opstaat en bedenkt
voor haar ben ik een wonder

wanneer je luistert en erkent
hier kan hij echt niet zonder

wanneer je aanraakt elke keer
er bent met jouw nabijheid

wanneer je bidt tot onze Heer
om kracht en ook om wijsheid

ben jij een werktuig in Zijn hand
gezegend zijn je wegen

aukje wijma