lavendel2

mantel zorger

zoals een mantel om mij heen geslagen
zo mag jij zijn voor mensen om je heen
zoals de Vader zorgt voor al zijn kinderen
zo laat Hij jou ook niet alleen

zoals geloven in en door de mensen
straalt als een zon door  harten heen
zo mag jij handen en voeten geven
jij gouden mens 't wordt zo gewaardeerd
aukje wijma