am-fluss

   
belofte

dêr 't sinneljocht en wetter
inoar reitsje
brekt kleuren pracht
takomst iepen

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)