lavendel2

Schepper van alles en iedereen

ik kom U tegen
in wuivende maïsvelden
en rimpelend slootwater
in mensenogen vol tranen

in stilte en worsteling

ik weet U bent
 alle dagen mij nabij

en toch
durf ik U
 
vandaag amper te  vragen
om een voetspoor waar
ik morgen langs kan gaan

al zo vaak was er Licht
voor onderweg
en zo vaak ging ik
eigen wegen

vergeef me
ik weet U bent
dagelijkse genade

aukje wijma