lavendel2

  samenspel

een graveer kunstenaar
vertelde over geduldig leren
vertrouwen in materiaal
en wat uiteindelijk
uit je handen
mag ontstaan

zijn creatieve handdruk
kwam vandaag
onder de drukpers vandaan

aukje wijma