lavendel2

de laatste keer in ons midden

bijeengekomen
herdenken we

met aandacht
verbinden we ons
en zoeken
steun bij elkaar

hun namen
vinden weerklank
in ons midden

wij ontsteken
aan de  Paaskaars licht
voor mooie mensenkinderen

soms nog in de knop
 gingen  ze
ons begrijpen te boven
voor ons uit

in hun Lichtend spoor
zal ons leven

onder de hoede
van de Eeuwige
door weer en wind
verder rijpen

aukje wijma