lavendel2

   
een lege plek

mensen groeten
en ontmoeten
luisteren
naar hun verhaal

lief en leed
op waarde schatten

mensen missen
die- het lijkt wel gisteren nog-
deel uitmaakten
 van ons bestaan

hun warmte
verbinden
met vandaag

mensenkinderen
dragen
 ons laten dragen

openstaan voor
 Het verhaal

nu en eeuwig
op waarde schatten

aukje wijma
..................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)