lavendel2

het roomkleurige kleed
draagt een schaal
met bloemen en takken
ze vertolken
onze gevoelens

zeven paarse tulpen
staan aan de voet
van de takken
het volle getal
in de lijdenskleur

de winterheide bloeit
ondanks regen en ijskoude wind

winter is het in ons leven
de kou en leegte
doen ons
net ala de wilgentakken
onze armen
uitstrekken
waartoe waarom

mijn liefste ging
is als de rode tak
losgeraakt
buiten mijn bereik

de bescherming
van witte bloemen
laat zien
dat de Eeuwige meegaat
op weg naar een land
van louter Licht

de vingerplant
en de klimop
gaan als bescherming en trouw
met ons mee op weg
naar de toekomst
die net als de lila winterheide
zal bloeien
ondanks
en met pijn en gemis

het reisboek ligt open
als een gids
Hij die ons kent
van voor wij er waren
gaat met ons mee
ook nu
juist nu

vrede en alle goeds toegewenst

aukje wijma