lavendel2lijden en toch2


lijden en toch

ook al mist
de hazelaar een tak
toch
krijgt ze
weer nieuwe bladeren

al zitten de zeven rode tulpen
gevangen in dorre berkentakken
toch
bloeien hun open bloembladen
hemelgericht, als een gebed

ook al is de klimop
afgesneden
toch
verwijst ze naar het kruis

trouw leidt ze ons
naar het Licht,
Pasen
eeuwigheidswaarde brengt ze ons
in troostwoorden uit de Bijbel

en al zijn
de lavastenen nu koud
toch
zijn ze ooit gloeiend heet,
uit het binnenste van de rots losgebroken

ook al betekend de kleur
van het paarse kleed lijden
toch
wordt het gedragen door het zuivere wit
een nieuw begin

aukje wijma


lijden en toch