lavendel2

Christen worden

We zaten met een groepje rond de tafel en de vraag dook op:
wanneer noem je je een christen?

Aan wat voor criterium moet je voldoen om je een christen te mogen noemen?
Moet je een betrokken kerkganger zijn en trouw je kerkelijke bijdrage betalen?
Of milieuactivist zijn en je koste wat kost in zetten voor de schepping?

Moet je jezelf helemaal wegcijferen voor de ander,
of mag je volop genieten van wat je toevalt?

Misschien zijn dit wel allemaal vragen die om de hete brij heen dansen.

Naarmate ik ouder word, sta ik steeds meer versteld
over de Geestkracht die mensen naar Christus toetrekt.

Niet mijn 'zekerheden' doen er toe, maar wat ik bij mij naar binnen laat komen.
Laat ik me verwonderen over het Grote Geheim van leven en geloven?
Heb ik open ogen voor mensen waarin Christus zich spiegelt?
Wil ik op mijn knieën de voeten van medemensen wassen?

Meer dan genoeg vragen om mee aan de slag te gaan.
..........................................................................................................................................