lavendel2

Bid en werk
 
De verkiezingen zijn naar ik hoop dit keer voor  vier jaar achter de rug.
En ik was,  zoals zo velen deze keer, een zwevende kiezer.
Nu vertelde mijn broer dat ik dan thuishoorde bij partij nummer twaalf.
  De partij voor Mens en Spirit. Op internet vond ik hun programma
,dat bestond uit ,zoveel aansprekende informatiel dat door de bomen het bosvoor mij niet
meer zichtbaar was.
Misschien is dat voor mij en velen met mij het probleem wel geweest rond deze verkiezingen.  Er viel zoveel  in kranten en programma's te lezen, en in een paar minuten moest de kern op tv
verwoord worden.   Een klus die amper te klaren was, vooral voor  politici van grote partijen die elkaar voortdurend in de haren hingen. Gelukkig dat op de laatste avond voor de
verkiezingen de grotere partijen een beetje doorkregen dat ze straks samen de
klus moeten klaren. En dat er net als in een gezin compromissen 
gesloten zullen moeten worden.
De mensen die ons land de komende tijd  gaan besturen
zullen om te kunnen werken ons gebed hard nodig hebben
 
aukje wijma.