lavendel2

   
Pinksteren

Wat hebben we deze week mooi weer gehad.
Bijna iedereen had dringende behoefte aan warmte en licht voor lijf en leden.
Nu is het dan zover en mogen we genieten.
Ik liep deze week meerdere keren op een schelpenpad tussen een erehaag van fluitenkruid door.
Het vele moois maakte me verwonderd, dankbaar en blij.
Het gaf me nieuwe kracht.

En ik dacht na over het komende pinksterfeest.
Wat betekent Pinksteren voor mij?
Wanneer ontvang je Geestkracht?
Hoe ging dat bij de discipelen en hoe gaat bij ons en mij?
Hoe kan ik me daarvoor openstellen?
In dit weekend zijn in Wijnjewoude en Veenklooster
grote Pinksterfeesten in de openlucht.
En in Biddinghuizen organiseert Opwekking
een Pinksterfeest voor tienduizenden mensen.
Samen komen om te bidden en krachtige woorden toe te zingen
naar de Eeuwige, en iets van Heilige Geest ontvangen.
Inzicht krijgen over wat werkelijk belangrijk is.
Ook op een schelpenpad
is Geestkracht soms voelbaar aanwezig.
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)