lavendel2

Je mag zijn die je bent

Tytsje Hibma schreef maandag in het Friesch Dagblad over het onderzoek  naar de verschillende stromingen binnen de PKN. Ik was net een weekend met een groep mensen in een klooster in Brabant geweest.
We zaten in een kring  en op een groot vel papier stond in het midden geschreven Jezus Christus.
Na een korte stilte mochten wij daaromheen woorden schrijven die bij ons opkwamen.
Mijn woorden waren Richtingwijzer en Vrijmaker.
De diversheid aan woorden die opgeschreven werden, verwonderden en verwarden me.
Mijn vertrouwde beelden kwamen in beweging, ze brachten ruimte en ook onbehagen.
Zoveel verschillende woorden die een tipje van de sluier oplichtten rond het geheim van geloven van degene die ze opschreef,  maar die de lading die er achter schuilt niet kunnen dekken.
Unieke mensen met een unieke geloofsbeleving samen op weg.
In het klein beleefde ik dat weekend een weerspiegeling van het grote onderzoek.