lavendel2

Een vraag voor kerkmensen

Tien jaar geleden schreef ik onderstaande collum.
Ik was weer op het mooie eiland Vlieland, en nu net voor  het festival begon.
 
Met eigen ogen zag ik hoeveel voorbereiding en menskracht het kost
voor het festival plaats kan vinden. 
En alles moet met de boot aangevoerd worden.
Daarnaast ben je voor onderdak en toegang zo 1000 euro kwijt.
Het staat nog steeds in schril contrast met
het meeste kerkelijke leven.

Heeft de kerk de vertrektijden met de Boot nog steeds niet in beeld?

 *********

Vlieland heeft sinds een paar jaar een eigen festival “into the great wilde open”
Mijn zoon en schoondochter hadden me uitgenodigd om met hen op Vlieland
vakantie te vieren ,en ook mee naar het festival te gaan.

Mijn zoon gaat, vanwege de muziek en de sfeer, graag naar dit soort bijeenkomsten.
En ik was verwonderd over de ontspannen sfeer  die er heerste onder de  festivalgangers.
De muziek was zeer divers,  zaterdagmorgen speelde een band 
waarover mijn zoon opmerkte “dit was een halve preek”.

In het bos bezong een Ierse zanger, onder de aandacht van honderden aandachtige mensen, de liefde. prachtig.
De sfeer deed me denken aan jaren geleden meegemaakte vieringen,
op 2e pinksterdag in het bos van Veenklooster.

En ook de voor mij te harde muziek ontbrak niet.

Ik vroeg me af: wat is het waarvoor mensen zoveel moeite doen,
het halve land doorreizen, de boot nemen, in een tentje gaan slapen om…

Mist de kerk om de hoek van de straat de boot?