lavendel2

een gouden mens
ben jij
 afspiegeling
van de Eeuwige

pijn en verdriet
valt als een paars kleed
om je heen

en toch word je gedragen
door een lichte ondergrond

kijk 
naar het kamperfoelie hout
zo was je verstrengeld met elkaar
nu is je hart gebroken

de groene klimop
omgeeft je gebrokenheid
haar steun en trouw is er altijd

winterheide bloeit
ondanks regen en kou

rode bessen vertellen over vruchten
verzamelde levenswijsheid
voor je toekomst

diep binnenin je wachten
witte rozen op je
eens zal je
weer open bloeien
een krachtig mens worden

het Licht van Christus
wil je leiden

woorden uit het Levensboek
zullen een reisgids zijn
het overwonnen kruis
opent de deur
naar de Eeuwige

ga in vrede

aukje wijma