lavendel2

herdenken1wherdenken2w

herdenken

in een schaal staan bloeiende bloemen fier rechtop
zo waren onze dierbaren in goede jaren
mooie zo verschillende kleurrijke mensen

de bloemen worden gedragen
door de altijd groene klimop
die de eeuwigheidswaarde
van elk leven symboliseert

bergen en dalen vlochten
hun levenswerk
mooie en verdroogde bloemen

het werk van hun handen
met kunstige draden geweven
gaven ze aan ons- die hun na staan- door

de vruchten rond de bloemen
vertellen ons over
vergaarde wijsheid

vandaag zijn we hier samen
om nog één keer
hun naam te noemen
en hun leven
waarmee wij met zoveel draden
verweven blijven te gedenken

hun levenswerk is voltooid
moge zij rusten in vrede

uitrusten bij de Schepper van leven
daar waar wij geen weet van hebben

en wij mogen hier
onder de hoede van de Eeuwige
verder weven aan ons levenskleed

aukje wijma