lavendel2

Zie je het?
 
In december heeft het woord licht een dubbele betekenis:
licht om onze omgeving te kunnen waarnemen, en Licht met een hoofdletter.
Elk jaar opnieuw leven we in de adventsweken in afwachting en verwachting van dat Licht.
Zal  het ons juist in deze donkere dagen raken? Aanraken ?

Ondanks de sombere berichten om ons heen en sombere gedachten in ons zelf,
waarin het Licht lichtjaren ver van ons verwijderd lijkt?
Zal het Licht van het Christuskind daar doorheen kunnen breken?
Om ons glashelder te laten zien dat juist in een klein onbeduidend begin grote kracht schuilt?

Zijn leven startte klein en somber in een kribbe.
Door al onze  somberheid en opgeblazen weelde heen maakt
Zijn Aanwezigheid ook nu nog elke dag wel ergens een nieuw begin.

Het is de vraag of we het kunnen waarnemen.
We hebben geen diploma’s of geld nodig.
Het vraagt,alleen dat we ons hart open te breken,
zodat het Licht binnen kan komen, geboren mag worden.