lavendel2

Serieus nemen

In de hal van onze kerk ligt een voorbede boek.
Daarin kan ieder die dat wil een voorbede schrijven.
Elke zondagmorgen wordt het boek door een diaken de kerk binnengedragen.
De voorbedes worden tijdens het gebed uitgesproken. Sinds kort woont Jetse in onze wijk.
Hij woont met meerdere mensen in een huis van Talant, en komt elke zondag trouw in de kerk.
Jetse weet veel van de bijbel, en heeft vaak moeilijke geloofsvragen.
Hij schrijft regelmatig meerdere gebedspunten in het voorbede boek.
Gebedspunten die niet zo gemakkelijk tijdens een gebed te verwoorden zijn. Soms blijven ze onuitgesproken.
En ik weet niet wat Jetse daarvan vind.
Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, komt hij regelmatig bij me met vragen over de preek.
Elke keer heeft hij bevestiging nodig dat God liefde is, en dat het goed is zoals het is.
Jetse leert me om mensenkinderen serieus te nemen aandachtig te zijn.

..........................................................................................................................