lavendel2

Ruimte maken
 
Het afgelopen weekend was ik weer in het kapucijnenklooster in Brabant.
Ik mocht een weekend begeleiden over het onderwerp kerk en geloven.
De deelnemers vertelden dat ze met gemengde gevoelens naar dit weekend gekomen waren.
In het kennismakingsrondje kwam al veel aan de orde: pijn die de kerk mensen bezorgt, misstanden in de kerk,
de vraag hoe je verbinding kunt maken tussen je eigen geloof en de kerkgemeenschap.
Lastige, boeiende vragen. Met elkaar praten over kerk en geloven betekent dat ik luister wanneer jij vertelt wat je op je hart hebt, en dat jij daarna luistert wanneer ik vertel.
We merken elk weekend weer hoe helend de dialoog daarbij werkt.
Als iedereen zijn of haar eigen geloofsverhaal mag vertellen, als dat er mag zijn, ligt er een schat van wijsheid tussen mensen in, vinden ze rijkelijk inzichten voor hun geloofsweg, gaan ze open bloeien.
Dat wonder gebeurde ook deze keer. De Geest vond de ruimte om te waaien.