lavendel2

Opbouwwerkers

Met de vacare- gedachte schrijvers zitten we op een zonnige morgen,  op de camping aan de koffie.  Eerst luisteren we naar elkaars verhalen. En daarna gaan we samen een stille wandeling maken langs het water van de Ee.
We krijgen voor onderweg een tekst uit het Bijbelboek Haggai mee.
In die tekst heeft de  profeet  een boodschap voor de  mensen die uit de ballingschap terugkeerden.
Ze zijn aan de herbouw van de tempel begonnen.
De profeet vraagt hen wie nog weet heeft van de oude tempel, en wat er nu van overgebleven is.
Hij roept hen, namens de Eeuwige op,  en zegt: Wees sterk, ga aan het werk , want Ik ben met jullie, zoals Ik beloofd heb. De woorden, wees sterk want Ik ben met jullie, raken ons.
Soms is er de verleiding om maar bij de pakken neer te gaan zitten.  
En dan komen deze woorden voorbij.
Wees sterk, hou vol, bouw aan het geloofshuis van de toekomst, op Hem kunnen we rekenen. Een troostvolle boodschap die ook vandaag springlevend is.