lavendel2

Ga geven

'De ziel moet terug in de economie' stond boven een artikel
 over drie jonge mensen uit de financiële wereld,
 die geloven dat dewereld kan draaien zonder geld.

 Een van die drie mensen kreeg dat inzicht
door een kaartje voor popfestival Lowlands,
 dat hij via internet weggaf,
en waar hij duizenden reacties van andere gevers op kreeg.

 Ze hebben nu alle drie hun baan en zekerheden opgegeven
om zich in te zetten voor een geefeconomie.

 Hun uitgangspunt is:
het gaat in het leven niet om 'hebben en houden' maar om'geven 
Je talent, je passie, jezelf.

 Geen ruilhandel maar onvoorwaardelijk geven.
Van vasthouden wordt je ziek.

Het artikel raakt me diep.
 Drie jonge mensen schudden me wakker.

 In de Bijbel staat 'Geef en je zal gegeven worden,
 een goede, stevig aangedrukte,
goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld'.

Die woorden hebben nuvoor mij
een nieuwe frisse en confronterende lading.

Ik word me bewust van de rijkdom die het geven geeft.