lavendel2

Franciscus van Assisi

Vorig najaar was ik in Assisi, de stad in Italië waar Franciscus geboren is en geleefd heeft.
Ik was en ben er verwonderd over dat er zoveel jonge en oudere mensen  naar zijn stad pelgrimeren,
en met eerbied zijn graf bezoeken.
Franciscus van Assisi die van rijkeluiszoon een arme bedelaar wilde worden om op die manier Jezus te volgen.
Hij is al snel na zijn dood heilig verklaard, en in de kloosters waar ik kom is hij de geloofs wegwijzer.
Franciscus leefde ver voor de Reformatie , dus ook ver voor de scheiding van kerken.
Over die kerkmuren heen kan hij ons vandaag nog, en weer, leren hoe we met de schepping om kunnen gaan,
en op welke manier we onze geloofsweg mogen gaan. Hoe die weg er uit zal zien?
Franciscus zegt in zijn testament daarover,” niemand toonde me wat ik moest doen,
maar de Allerhoogste zelf heeft me geopenbaard,  dat ik moest leven volgens het model van het heilig evangelie”.
Vandaag groet ik u met zijn groet, Vrede en alle goeds.

....................................................................................................