lavendel2

weggaan om weer thuis te komen

een Engel hoorde dat hij
een mensenkind naar de aarde moest brengen
hij wist dat het een moeilijke weg zou zijn
en hij vroeg-mag hij hier niet blijven-
toen hoorde hij - deze weg is ook de weg van God-

hij ging op weg
om het mensenkind naar de aarde te brengen
maar eerst liet de Engel alles zien
wat God geschapen heeft en waarom alles er is

het mensenkind zag het grote plan
en werd onvoorstelbaar blij
toen hij alles gezien had zei de Engel hem
- maar nu zul je op aarde geboren worden
alles wat je nu gezien hebt
zul je op aarde vergeten zijn
ook mij zul je niet meer zien
je moet alleen geboren worden-

het mensenkind smeekte hem
-och blijf toch bij me-

de Engel zei- ik zal bij je blijven
al kun je mij niet zien
ik zal je weer opwachten
als je leven klaar is op aarde
dan breng ik je weer thuis
daar waar alles weer goed is-

dat is een troost voor het mensenkind
het begrijpt nu wel waarom
het naar de aarde moet gaan
want alleen langs een moeilijke weg
en door het donker kom je in het licht

het is ook een weg van God

naar een Joodse legende