lavendel2

Taizé

geen offer verlangt U
alleen een hart
vol erbarmen

een gift
die zijn weerklank
niet kent


aukje wijma