Afdrukken
Hits: 2729
leaf lyts berntsje
 
 
leafdefolle hannen
sille dy widzje en drage
 
leafdefolle eagen
dyn wêzen yn har opnimme
 
ús leafdefolle Skepper
sil mei dyn heit en mem
oer dy hoedzje
 
fan herte lokwinske
 
 
aukje wijma