Afdrukken
Hits: 2819

iepenbiering

 
lyts minskebern
sa geef
noch sa ticht by de himel
 
op ierde
oan jim hannen tabetroud
 
aukje wijma