Afdrukken
Hits: 5226
woensdag de 31e dag

Johanes 16: 19 en 20

Nog een korte tijd
en jullie zien Mij niet meer,
maar kort daarna
zien jullie me terug.
Waarachtig,
Ik verzeker jullie:
je zult huilen en weeklagen,
terwijl de wereld blij zal zijn.
Je zult bedroefd zijn,
maar je verdriet
zal in vreugde veranderen.


...................................


donderdag de 32e dag

Johannes 17: 1

Vader nu is de tijd gekomen,
toon nu de grootheid
van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.


..............................


vrijdag de 33e dag

Johannes 17: 2 en 3

Hij heeft van U macht
over alle mensen ontvangen,
de macht om iedereen
die U Hem gegeven hebt
het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven,
dat is dat zij U kennen,
de enige ware God
en Hem die U gezonden hebt,
Jezus Christus.


.................................


zaterdag de 34e dag

Johannes 17: 4 en 5

Ik heb op aarde
uw grootheid getoond
door het werk te volbrengen
dat U Mij opgedragen hebt.
Vader verhef Mij nu tot uw majesteit,
tot de grootheid
die Ik bij U had
voordat de wereld bestond.


........................................


 Palmzondag

Johannes 17: 11

Heilige Vader,
bewaar hen door uw naam,
de naam
die U ook aan Mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn
zoals Wij één zijn.


...................................


maandag de 35e dag

Johannes 18: 11

Steek je zwaard in de schede.
Zou Ik de beker
die de Vader
Mij gegeven heeft
niet drinken?


.....................................


dinsdag de 36e dag

Johannes 18: 36

Mijn koningschap
hoort niet bij deze wereld.
Als mijn koningschap bij deze wereld

hoorde,
zouden mijn dienaren
wel gevochten hebben
om te voorkomen
dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd.


........................................


woensdag de 37e dag

Johannes 18: 37

Ik ben geboren
en naar de wereld gekomen
om van de waarheid te getuigen.
En ieder
die de waarheid is toegedaan
luistert naar wat Ik zeg.


....................................


witte donderdag de 38e dag

Johannes 19: 11

De enige macht
die u over Mij hebt
is u van boven gegeven.
Daarom
draagt degene
die Mij aan u overgeleverd heeft
de meeste schuld.


..............................


goede vrijdag de 39e dag

Johannes 19: 30

Het is volbracht.


...............................


stille zaterdag de 40e dag................................


1e paasdag

Johannes 20: 17

Houd Mij niet vast.
Ik ben nog niet opgestegen
naar de Vader.
Ga naar mijn broeders en zusters
en zeg tegen hen
dat Ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is
naar mijn God
die ook jullie God is.

..............................


2e Paasdag

Johannes 20: 21

Ik wens jullie vrede.
Zoals de Vader
mij heeft uitgezonden
zo zend
Ik jullie uit.
....................................................