lavendel2


vrijdag de 21e dag

Johannes 14: 15 en 16

Als je Mij lief hebt,
houd je dan aan mijn geboden.
Dan zal Ik de Vader vragen
jullie een andere pleit-bezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid.


....................................

zaterdag de 22e dag

Johannes 14: 21

Wie mijn geboden kent
en zich eraan houdt,
heeft Mij lief.
Wie Mij liefheeft
zal de liefde van mijn Vader
en van Mij ontvangen
en Ik zal Mij
aan hem bekend maken.


....................................

3e zondag

Johannes 14: 26

Later zal de pleitbezorger
de Heilige Geest
die de Vader
jullie namens Mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat Ik tegen jullie gezegd heb.


....................................

maandag de 23e dag

Johannes 14: 27

Ik laat jullie vrede na;
mijn vrede geef Ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust
en verlies de moed niet.


.............................................

dinsdag de 24e dag

Johannes 15: 1 en 2

Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan Mij
die geen vrucht draagt
snijdt Hij weg,
en iedere rank
die wel vrucht draagt
snoeit Hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt.


...................................

woensdag de 25e dag

Johannes 15: 5

Ik ben de wijnstok
en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft
en Ik in hem
zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij
kun je niets doen.


................................

donderdag de 26e dag

Johannes 15: 8

De grootheid
van mijn Vader zal
en mijn leerlingen zijn.


................................

vrijdag de 27e dag

Johanns 15: 11,12 en 13

Dit zeg Ik tegen jullie
om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde
volkomen zijn.
Mijn gebod is
dat jullie elkaar liefhebben
zoals Ik jullie heb liefgehad.
Er is geen grotere liefde
dan je leven te geven
voor je vrienden.


.................................

zaterdag de 28e dag

Johannes 15: 16 en 17

Jullie hebben niet Mij uitgekozen,
maar Ik jullie,
en Ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan
en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.
Wat je de Vader
in mijn naam vraagt,
zal Hij je geven.


...............................

4e zondag

Johannes 15: 18 en 19

Wanneer de wereld je haat,
bedenk dan
dat ze Mij eerder haatte
dan jullie.
Als jullie bij de wereld zouden horen
zou ze jullie hebben liefgehad
als iets van haarzelf,
maar jullie horen niet bij haar,
want Ik heb jullie
uit de wereld weggeroepen.


.................................

maandag de 29e dag

Johannes 15: 23 en 24

Wie Mij haat,
haat ook mijn Vader.
En ze zouden niet schuldig zijn
als Ik niet bij hen had gedaan
wat niemand anders ooit heeft gedaan.
Maar toch mij
en mijn Vader gehaat.


...........................
dinsdag de 30e dag

Johannes 16: 12 en 13

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen
maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
De Geest van de waarheid zal jullie,
wanneer Hij komt,
de weg wijzen naar de volle waarheid.
...................................

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)