lavendel2

2e zondag

Johannes 12: 47

Als iemand mijn woorden hoort
maar ze niet bewaart,
zal Ik niet over hem oor-delen.
Ik ben immers niet gekomen
om over de wereld te oor-delen,
maar om de wereld te redden.


.................................

maandag de 11e dag

Johannes 12: 48

Wie Mij afwijst
en mijn woorden niet aanneemt
heeft al een rechter:
alles wat Ik gezegd heb
zal op de laatste dag
over hem oordelen.


...................................

dinsdag de 12e dag

Johannes 12: 49 en 50

Ik heb niet namens mezelf gesproken,
maar de Vader die Mij gezonden heeft,
heeft Mij opgedragen
wat Ik moest zeggen
en hoe Ik moest spreken.
Ik weet
dat zijn opdracht
eeuwig leven betekend.


..................................

woensdag de 13e dag

Johannes 13: 14 en 15

Als Ik, jullie Heer en jullie meester,
je voeten gewassen heb
moet je ook elkaars  voeten wassen.
Ik heb een voorbeeld gegeven;
wat Ik voor jullie heb gedaan
moeten jullie ook doen.


....................................

donderdag de 14e dag

Johannes 13: 16 en 17

Waarachtig,
Ik verzeker jullie
een slaaf is niet meer dan zijn meester,
en een afgezant
niet meer dan die hem zendt.
Je zult gelukkig zijn
als je dit niet alleen begrijpt,
maar er ook naar handelt.


..................................

vrijdag de 15e dag

Johannes 13: 20

Ik verzeker jullie:
wie iemand ontvangt
die door Mij gezonden is
ontvangt Mij,
en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem
die Mij gezonden heeft.


.....................................

zaterdag de 16e dag

Johannes 13: 34 en 35

Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief
zoals Ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde
voor elkaar
zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.


................................

3e zondag

Johannes 14: 1 en 2

Wees niet ongerust,
maar vertrouw op God en op Mij.
In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers;
zou Ik anders gezegd hebben
dat Ik een plaats
voor jullie gereed zal maken?


...................................

maandag de 17e dag

Johannes 14: 3 en 4

Wanneer Ik een plaats
voor jullie gereed gemaakt heb,
kom Ik terug.
Dan zal Ik jullie
met Mij meenemen,
en dan zullen jullie zijn
waar Ik ben.
Jullie kennen de weg
naar waar Ik heen ga.


...................................

dinsdag de 18e dag

Johannes 14: 6 en 7

Ik ben de weg,
de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen
dan door Mij.
Als jullie Mij kennen
zullen jullie ook mijn Vader kennen
en vanaf nu kennen jullie Hem,
want jullie hebben Hem zelf gezien.


........................................

woensdag de 19e dag

Johannes 14: 11

Geloof Mij:
Ik ben in de Vader
en de Vader is in Mij.
Als je Mij niet gelooft,
geloof het dan
om wat Hij doet.


................................

donderdag de 20e dag

Johannes 14: 12 en 13

Waarachtig,
Ik verzeker jullie:
wie op Mij vertrouwt
zal hetzelfde doen als Ik,
en zelfs nog meer dan dat,
Ik ga immers naar de Vader.
En wat jullie dan in mijn naam vragen,
dat zal Ik doen,
zodat door de Zoon
de grootheid van de Vader zichtbaar
wordt.
.........................................

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)