lavendel2

Aswoensdag de 1e dag

Johannes 10: 11

Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven
voor de schapen


.............................................................

donderdag  de 2e dag

Johannes 10: 17 en 18

De Vader heeft Mij lief
omdat Ik mijn leven geef,
om het ook weer terug te nemen.
Niemand neemt mijn leven,
Ik geef het zelf.
Ik ben vrij om het te geven
en om het weer terug te nemen-
dat is de opdracht
die Ik van mijn Vader heb gekregen.


...................................................................

vrijdag de 3e dag

Johannes 10: 37 en 38

Als wat Ik doe
niet van mijn Vader komt,
geloof het dan niet,
maar als het wel het geval is
en u gelooft Mij toch niet,
geloof dan tenminste wat Ik doe.
Dan zult u begrijpen
dat de Vader in Mij is
en dat Ik in de Vader ben.


.............................................................

zaterdag de 4e dag

Johannes 11: 25 en 26

Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft
zal leven
ook wanneer hij sterft
en ieder die leeft
en in Mij gelooft
zal nooit sterven.
Geloof je dat?


............................................................
1e zondag

Johannes 12: 23 en 24

De tijd is gekomen
dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven.
Waarachtig, Ik verzeker u:
als de graankorrel niet in de aarde valt

en sterft,
blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.


.......................................................................
maandag  de 5e dag

Johannes 12: 25

Wie zijn leven liefheeft
verliest het,
maar wie in deze wereld
zijn leven durft los te laten,
behoudt het voor het eeuwige leven.


..........................................................................
dinsdag de 6e dag

Johannes 12: 27

Nu ben Ik doodsbang
wat moet Ik zeggen?
Vader laat dit ogenblik aan Mij voorbij

gaan?
Maar hiervoor ben Ik juist gekomen.


................................................................................
woensdag de 7e dag

Johannes 12: 32

Wanneer Ik van de aarde
omhoog geheven wordt,
zal Ik iedereen naar Mij toehalen.


..................................................................................
donderdag de 8e dag

Johannes 12: 36

Geloof in het licht
zolang u het licht bij u hebt,
dan bent u kinderen van het licht.


................................................................................
vrijdag de 9e dag

Johannes 12: 44 en 45

Wie in Mij gelooft,
gelooft niet in Mij,
maar in Hem die Mij gezonden heeft,
en wie Mij ziet,
ziet Hem
die Mij gezonden heeft.


..............................................................................
zaterdag de 10e dag

Johannes 12: 46

Ik ben het licht
dat naar de wereld is gekomen,
opdat iedereen
die in Mij gelooft
niet meer in de duisternis is.
....................................................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)