lavendel2

   
maaltijd vieren
uit liefde
voor de Liefde
gehoor geven
verbinding
maken

weten dat
brood en wijn
van de aarde komt

en Uw nabijheid
ervaren
in Geestkracht

U wilt door ons
mens worden

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)