lavendel2

   
voor onze mantel zorgers

de herfst kleurt
groen naar geel oranje
haar sapstroom
komt de aarde
tegemoet

in deze tijd aan
schaarste voor
elkaars naaste
ben jij als vaste grond
nabij

je steunt elkaar
in liefde trouw
deel je jouw
levensstroom
samen

weet dat
onze Schepper
ook jouw omringt
je bent van grote
waarde

aukje wijma

IMG 20200415 092033648 HDR 1 2


‘t is Peaske west
benearing eangstme
is foarby
wy binne frij

‘t is oarloch west
fertriet en krapte
ûnderdrukking
is foarby

wy binne frij

ek hjoed de dei

aukje wijma
mantelzorg

een geduldige
warmtebrenger
ben jij

een luisterende
zorgverlener
ben je

een mee oplopend
klankbord
een medemens

in jou weerspiegelt
iets van Christus
op aarde

aukje wijma
mantelzorger

jij mag een hand een voet zijn
die door dorre tijden
mee opreist
een glimlach
siert je aanwezigheid

jij mag een woord een gebaar
geven en krijgen
samen warmte delen
in de zekerheid
dat Hij kracht geeft

aukje wijma
maaltijd vieren
uit liefde
voor de Liefde
gehoor geven
verbinding
maken

weten dat
brood en wijn
van de aarde komt

en Uw nabijheid
ervaren
in Geestkracht

U wilt door ons
mens worden

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)