lavendel2

Lofzang van de schepselen

Op 4 oktober vierden we dierendag en daarmee verbonden is ook de naam van de Heilige Franciscus.
Hij sprak met de vogels en ze luisterden. Hij had oog voor de kleine en grote schepselen.
Aan het eind van zijn veelbewogen, doorworstelde leven componeerde hij het zonnelied.
Dat lied, ook wel lofzang van de schepselen genoemdbezingt de schepping in al zijn en haar toonaarden.
Het begint met de woorden ‘Allerhoogste, almachtige, goede Heervan U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen ze toe, en geen mens is waardig uw naam te noemen.’
Franciscus zingt over ‘broeder zon, door wie Gij ons verlicht’, en ‘zuster maan’.
‘Broeder wind’ en ‘zuster water, nuttig en nederig, kostbaar en kuis’.
En ‘onze zuster moeder aarde, die ons voedt en leidt’.
Broer en zuster noemt hij de schepping, zo dichtbij, na aan het hart.
Zelfs de dood noemt hij onze zuster.
Franciscus zong zijn lied in 1226; wat zingen wij vandaag?