lavendel2

tiid

allinne hjoed
docht der ta

juster leit fêst
yn it ferline

en moarn
wat sille wy dêr fan sizze


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)