Afdrukken
Hits: 968
beppebern

dyn eagen sjogge op
nei my
en freegje
leafdefol oandacht

myn eagen sjogge del
op dy
en jouwe
oandachtich leafde

aukje wijma